MEKPLATSER

Tillgång till egen nyckel.
40m2, lämpligt för personbilar, MC och dyligt.
60m2, lämpligt för t.ex två husbilar+arbetsbänk.
Övriga lösningar diskuteras på plats.

LAGERLOKALER

Är firman trångbodd?
Hyr de extra kvadratmetrar som behövs
hos oss, och frigör värdefull yta.